+421903544432
+421948544432
kluz@hydrogep.sk
matus.kluz@hydrogep.sk
Kontaktujte nás
Ak máte ľubovoľné pripomienky alebo si nás želáte kontaktovať, môžte tak urobiť pomocou tohto formulára.

Profil spoločnosti

Spoločnosť HydroGEP, s.r.o. vznikla v apríli roku 2011 postupnou transformáciou živnostenských aktivít súčasného výkonného riaditeľa a konateľa RNDr. Mariana Klúza. Cieľom transformácie na súčasnú podobu spoločnosti je zefektívniť procesy a služby s ohľadom na rozrastajúce sa aktivity v sektore. Nová spoločnosť prináša stálym a budúcim zákazníkom zlepšený manažment služieb, efektívnejšie a kvalitnejšie produkty a služby riadené integrovaným manažérskym systémom (IMS) v zmysle požiadaviek:

  • STN ISO 9001:2009 - Systém manažérstva kvality
  • STN ISO 14001:2005 - Systém environmentálneho manažérstva
  • STN OHSAS 18001:2009. - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci