+421903544432
+421948544432
kluz@hydrogep.sk
matus.kluz@hydrogep.sk
Kontaktujte nás
Ak máte ľubovoľné pripomienky alebo si nás želáte kontaktovať, môžte tak urobiť pomocou tohto formulára.

Vrtné práce

  • Vŕtanie sond pre inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologický prieskum úzkoprofilovou vrtnou súpravou MTZB v sypkých a nespevnených horninách do 15 metrov
  • Dynamická penetračná skúška (DPT) vrtnou súpravou na samohybnom podvozku MTZB
  • Odber vzoriek zemín a nespevnených hornín pre geotechnické a geochemické  laboratórne testovanie