+421903544432
+421948544432
kluz@hydrogep.sk
matus.kluz@hydrogep.sk
Kontaktujte nás
Ak máte ľubovoľné pripomienky alebo si nás želáte kontaktovať, môžte tak urobiť pomocou tohto formulára.

Služby spojené s ČOV

  • Prevádzka čistiarní odpadových vôd (ČOV) a odborný dohľad nad ich prevádzkou v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
  • Skúšobné a prevádzkové monitorovanie prevádzok ČOV